Oświadczenie lustracyjne wzór 2018
Kiedy złożyć dokumenty? Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.wzór oświadczenia lustracyjnego; wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie lustracyjne należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oświadczenie lustracyjne". Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławZa złożenie oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego nic nie zapłacisz. (czytelny podpis) Dotyczy naborów na stanowiska, o których mowa art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz .Składanie oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na dyrektorów szkół. Druk oświadczenia nie jest skomplikowany ani rozbudowany. Pewną nowością we wzorze oświadczenia lustracyjnego jest włączenie do oświadczenia informacji o stanowisku, jakie lustrowany ma zamiar objąć lub obecnie zajmuje.

Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz.

Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników (European Union of Medicine in Assurance and Social Security - EUMASS) z siedzibą w Brukseli jest stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza lekarzy orzeczników orzekających dla celów zabezpieczenia społecznego.Członkiem tej organizacji może być instytucja z państwa należącego do Rady .Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Pietrzak w piśmie do komisarzy wyborczych przekazała stanowisko PKW, że jako prawidłowe powinny być traktowane zgłoszenia kandydatów, w których zastosowano wzór załącznika do oświadczenia lustracyjnego z 2013 roku.— Kodeks wyborczy - (Dz. z 2018 r. 754, 1000 i 1349). Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.Opis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust. W przypadku komitetów wyborczych, które uzyskały postanowienie od komisarza wyborczego, mogą one zgłaszać kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.

Dane kontaktowe.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. 113a), bądź za pośrednictwem poczty (list polecony).wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza albo chorobą opiekuna dziennego lub niani .świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2017 r. 2186), oświadczam, że nie pracowałem/nie .Wzór ten znajduje się w nowym załączniku nr 2a do ustawy lustracyjnej. Oświadczenia potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej, określonych w każdym ogłoszeniu o naborze. ustawy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty. 2.Wzór oświadczenia lustracyjnego ***. że oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca .Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław(funkcja publiczna określona w art.

4 ustawy z dnia 18 października 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 .Oświadczam, że wyrażam gotowość do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 1.Osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu .Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławInstytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławPolitycy PO apelują, aby PKW poleciła wszystkim komisarzom wyborczym uznawanie dwóch wzorów oświadczeń lustracyjnych dla kandydatów w wyborach samorządowych. osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć tylko informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.oświadczenie lustracyjne WZÓR; informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - WZÓR Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej uruchomiło nową aplikację o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego".

Dokumenty te należy składać wyłącznie na wzorach określonych ustawą.Zgodnie z art.

7 ust. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik Nr 3 do informacji.Wzory oświadczeń lustracyjnych znajdują się w załącznikach do zmiany ustawy z dnia 18 października 2006r. Oświadczenia lustracyjne i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesyłać na adres: Wojewoda Śląski. Wydział Kontroli.WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO„Oświadczenie lustracyjne" lub „informacja" o jego złożeniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy - powinna być przekazana przez kandydata osobiście do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie - Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (pok. Wzór oświadczenia lustracyjnego Zał. Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia .Zgodnie z art. 8 pkt 42 ww. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .Przykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na dyrektora szkoły publicznej, który nie pracowa­ł, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (tj. z 2007 r.Oświadczenie lustracyjne należy złożyć we właściwej komisji wyborczej w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie. Wzór zmieniono kilkanaście dni po ogłoszeniu daty wyborów i niektóre komitety mogą zostać nie zarejestrowane - zwracali uwagę.Poniżej znajdują się wzory oświadczeń dla kandydatek/kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Formularze do pobrania: Formularz nr 1 - Oświadczenia lustracyjne1. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171) Załączniki: Zał. Składa się on z dwóch części.Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt