Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę przykład

uzasadnienie wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę przykład.pdf

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą. Plik doc. Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej / zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. 18 a - występując o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Od 28 stycznia 2014r. Odznaką Medalu za Długoletnią Służbę jest okrągły medal o średnicy 35 mm, w pierwszym stopniu złocony i oksydowany, w drugim stopniu srebrzony i oksydowany, a w trzecim stopniu patynowany na brązowo.jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie na studia podyplomowe - jestem osobą poszukującą. Kto dostanie Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości? Wniosek doc.Z niesmakiem i oburzeniem wysłuchałem Pańskiego uzasadnienia dla nadania odznacze. Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [PDF] Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" [PDF] Wniosek o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej NiepodległościUstanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Data: 2019-11-21, rozmiar: 62 KB. Medal za Długoletnią Służbę; Krzyż ZasługiMedal za Długoletnią Służbę nadawany jest osobom, które wzorowo, wyjątkowo sumiennie wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej, po 30 latach pracy - Złoty, po 20 latach - Srebrny i po 10 latach - Brązowy.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II.

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r. Celem prezydenckiego projektu jest ustanowienie nowego odznaczenia - Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, którego nadanie stanowić będzie formę wyróżnienia osób .Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego,.

Wnoszę o nadanie (wypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie.

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę Last modified by:Medal za Długoletnią Służbę dla nauczyciela i innych pracowników szkoły. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą .Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wypełnia się na tych samych drukach jakie obowiązują na odznaczenia i ordery państwowe. Okazało się jednak, że zdobycie uzasadnień do aktów nadania orderów wymaga wręcz. Medal Srebrny za Wieloletnią Służbę jest nagrodą za wzorową pracę.4. Do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń załącza się „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie". Pozostało .III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 10 latach pracy zawodowej. weszły w życie dodatkowe wymagania dotyczące Medali za Długoletnią Służbę: 1. wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania,Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.

Medalami „Za długoletnią służbę" nagrodzone zostały osoby, których praca .Uzasadnienie wniosku do „Medalu.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. że we wniosku i uzasadnieniu przygotowanym przez Zenona Krawczyka z SLD przytoczono wiele aspektów życia Grzecznarowskiego, które pokazują .Decyzją Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrody i odznaczenia pozytywnie zaopiniowano następujące wnioski: 2 wnioski o nadanie - Złotego Krzyża Zasługi, 2 wnioski o nadanie - Srebrnego Krzyża Zasługi, 5 wniosków o nadanie - Brązowego Krzyża Zasługi, 87 wniosków o przyznanie - Medalu Złotego za Długoletnią Służbę, 99 .Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku. Zapraszamy i proponujemy Państwu przekazanie do naszej Izby wniosków o nadanie dla kadry pracowniczej i kierowanego przedsiębiorstwa, następujących odznaczeń i odznak honorowych:. Agata Piszko Prawnik, wieloletni kierownik wydziału oświaty w jst. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.

Dokument archiwalny.

Jednocześnie informujemy, że za prawdziwość informacji zawartych w uzasadnieniu wniosku o nadanie odznaczenia .UCHWAŁA Nr XVIII / 154 / 08. Ponadto wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą .Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" Plik doc. Wniosek o nadanie orderu, odznaczenia. Plik doc. Wniosek o nadanie medalu za Długoletnią Służbę. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Pytanie: Czy dyrektor szkoły może złożyć wniosek o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę zarówno nauczycielowi, jak i innym pracownikom szkoły?. Sporządzając uzasadnienie wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP, należy łączyć (powiązać) w treści działalność związkową z działalnością zawodową.c) w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków; d) należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat;wzor_wypelnienia_wniosku_mken Pobierz 38.00 KB; Wzór nr 2 - Formularz wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę Pobierz 57.00 KB; INFORMACJA - CO POWINNO ZAWIERAĆ UZASADNIENIE WNIOSKU O ODZNACZENIE PAŃSTWOWE Pobierz 13.27 KBart.

Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania.

Wnoszę o nadaniewypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami(o nadanie orderów lub odznaczeń) z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Medal Brązowy za Długoletnią Służbę" dla Michała PUCHAŁY za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.Na wniosek starosty siedemnastu pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle otrzymało medale za długoletnią służbę. Medal ten jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa. Data: 2017-01-25, rozmiar: 36 KB.Odznaczenia dla Firm i Pracowników. Został odznaczony Krzyżem Zasługi, Medalem za Długoletnią Służbę, za Zasługi dla Obronności Kraju. 2.wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, nowy wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (załącznik nr 2 do rozporządzenia: Wzór wniosku wzoru o nadanie Medalu za Długoletnią .Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres .Uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę powinno ..Komentarze

Brak komentarzy.