Wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania histopatologicznego
- pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 60/ Wzory dokumentów. Author: Your User Name Created Date: 6/25/2015 8:03:03 AM .Upoważnienie do odbioru wyników badań. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażamNależy wypełnić cały formularz Upoważnienia do wydania wyniku badania (do pobrania na miejscu w Formmed lub wydrukowania ze strony Osoba odbierająca badanie musi okazać: upoważnienie odbioru badań oraz swój dokument tożsamości.Wynik badania może być odebrany osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną. do odbioru moich wyników badań histopatologicznych. Skierowanie na badanie histopatologiczne. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK. Ja niżej podpisana/podpisany upoważniam do odbioru wyników mojego badania MR. Author: Microsoft Created Date:Powyższe pełnomocnctwo udzielone jest bezterminowo do momentu jego odwołania. Wzór upoważnienia do odbioru wyniuków do pobrania i wydruku poniżej. Czas oczekiwania na wynik - 10 dni roboczych. Oświadczenie - HCl. Badania histopatologiczne. 0 strona wyników dla zapytania upoważnienie wzórUpoważnienie do odbioru wyników. UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA HIST-PAT.

Author: fizyk medyczny Created Date: 11/24/2011 8:53:33 AM .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W.

2 Prawa pocztowego (Dz.U.2012.0.1529 - Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe).Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyniki badań wydawane są wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i po przedstawieniu dowodu tożsamości. (data i czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia) Author * Created Date: 7/30/2013 12:20:41 AM .NZOZ Centrum Medyczne Kocmyrzów, dnia …………………………………. Czas oczekiwania na wynik badania - 4-6 tygodni. zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu. Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia - [druk do pobrania].Wyniki cytologii są do odbioru w gabinecie ginekologiczno-położniczym ( II piętro,pok.28). Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny. Spółdzielców 3 32-010 Kocmyrzów NIP: 678-163-30-09 REGON .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ.

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Informacja - HCl. Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia. do odbioru wyniku badania radiologicznego RTG / TK / MMG *. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Nie upoważniam kogokolwiek do uzyskania informacji o wykonanym badaniu/stanie mojego zdrowia Upoważniam do uzyskania informacji o moim badaniu diagnostycznym/stanie mojego zdrowia Pana/PaniąDmog/0104. Dla Pacjentów > Zdrowie w 4 krokach. Czym jest upoważnienie? Skierowanie na badanie cytologiczne moczu. data i podpis osoby upoważniającej *) właściwe zakreślić. Pobierz upoważnienie PDF. Skierowanie na badanie FMF. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y. W trosce o komfort korzystania z naszych usług zamieszczamy wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.WZÓR UPOWAŻNIENIAZnaleziono 470 interesujących stron dla frazy upoważnienie wzór w serwisie Money.pl. Skierowanie na test PRISCA. czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnienie. Upoważnienie. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yanaliza jego tematy (wzór upoważnienia do odbioru wyników badań, upoważnienie do odbioru wyników badań wzór, upoważnienie do odebrania wyników badań) i głównych konkurentów (lomzynska.com.pl, ikar.bydgoszcz.pl, cmradzymin.pl)UPOWAŻNIENIE do odbioru wyniku badania MR.

Pobierz upoważnienie ODTUpoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:.

O sposobie odbioru wyniku badań histopatologicznych informuje lekarz.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i.Saska 63/75, 03-948 Warszawa Sekretariat pon. Pobierz upoważnienie PDF. Skierowanie na badania psychologiczne - kierowca zawodowy. Wzór upoważnienia do odbioru wyników do pobrania i wydruku poniżej. Gdy chcemy upoważnić daną osobę oraz wydać jej pozwolenie do działania w naszym imieniu w określonym obszarze, jak również do wykonywania w nim jasno określonych czynności, konieczne będzie spisanie odpowiedniego upoważnienia w formie pisemnej.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo. Skierowanie na badanie HIV. Skierowanie na badanie cytologiczne. Pobierz upoważnienie ODT. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Pliki do pobrania: Skierowanie na badania nasienia. Data i czytelny podpis Pacjenta Data i podpis pracownika przyjmującego upoważnienie. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta między 16-18 rokiem życia. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta do 18 roku życia.analiza jego tematy (upoważnienie do odebrania wyników badań, upoważnienie do odbioru wyników badań wzór, upoważnienie do odbioru badań) i głównych konkurentów (wsd.org.pl, cmradzymin.pl, szpital.legnica.pl)Wzór upoważnienia. Pełnomocnictwo to upoważnia do odbioru wszelkiej korespondencji i nie wymaga żadnego potwierdzenia zgodnie z Art. 37 ust. , adres .do po świadczenia autentyczno ści podpisu wnioskodawcy oraz piecz ęć imienna i podpis przedstawiciela w/w jednostki) Title upowa |nienie do odbioru dokument w Author: Administrator Created Date: 9/21/2012 12:11:31 PMZgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyniki badań wydawane są wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i po przedstawieniu dowodu tożsamości. Upoważnienie do odbioru wyników badańO sposobie odbioru wyniku badań histopatologicznych informuje lekarz. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os.ACU 643466..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt