Faktura reverse charge wzór

faktura reverse charge wzór.pdf

Max MustermannFaktura korygująca wystawiana jest z aktualną datą, natomiast wszelkie poprawki rozliczane są wstecz. Odwrotne obciążenie to mechanizm, który pojawia się nie tylko przy współpracy z zagranicznym klientem. Odnoszą się do okresu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji, a został popełniony błąd w obliczeniach lub zapisie.17. Dotyczy on również sprzedaży szczególnych rodzajów towarów, w tym między polskimi przedsiębiorcami.CZ "Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti..Komentarze

Brak komentarzy.