Wzór wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego art 178 kk

Art. 66 § 1 Kodeksu Karnego stanowi następująco: "Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób .Praktyka zna przypadki warunkowego umorzenia postępowania karnego prowadzonego z art. 178a § 1 K.k., którego sprawca, będąc w stanie nietrzeźwości, prowadził pojazd mechanic…


Czytaj więcej

Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego warta wzór dokumentu

wniosek możesz ustanowić lub zmienić Uposażonych oraz Uposażonych zastępczych, czyli osoby, którym przysługuje świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Uposażeni nie żyją lub utracili prawo do świadczenia.Niezwłocznie po przyjęciu dokumentu wypowiedzenia Twojej Polisy wyślemy do Ciebie potwierdzenie na podany nam adres e-mail. 1 strona wyników dla zapytania rezygnacja z ubezpieczenia oc wzór dokumentuTemat: Rezygnacja z ubezpieczenia grupowe…


Czytaj więcej

Umowa dzierżawy gruntów rolnych wzór 2018

Umowa dzierżawy została uregulowana w art. 693-709 Kodeksu cywilnego. W .Jak prawidłowo sporządzić aneks do umowy? W sytuacji, gdy zakup ziemi z różnych przyczyn jest niemożliwy, decydują się na dzierżawę. Umowa dzierżawy powinna zawierać dane obu stron, dokładnie określony przedmiot dzierżawy, termin obowiązywania umowy i termin oraz formę jej wypowiedzenia, termin uiszczania czynszu dzierżawnego oraz jego wysokość, a także informację o prawach i obowiązkach obu stron umowy.Umowa dzierżawy - W…


Czytaj więcej

Wzór podania o umorzenie podatku od spadku

Pytanie: Przeprowadziłam sprawę spadkową po zmarłej mamie; zgon nastąpił przed rokiem 2007 r. i otrzymałam decyzję, w której mam naliczony podatek w wysokości 44.000 zł.Strona 1 z 4 - Nie płać - pisz o zwolnienie z podatku - napisał w Sławno: Umarzanie zaległości podatkowych Dokumenty od wnioskodawcy: 1) Wniosek (podanie) o umorzenie zaległości podatkowych podatnik może złożyć w sytuacji kiedy nie dokonał obowiązku zapłaty podatku w wyznaczonym terminie. Umorzenie podatku może być całkowite lub…


Czytaj więcej

Jak napisac wniosek o umorzenie zaliczki alimentacyjnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do Funduszu Alimentacyjnego DOC/PDF. Trzymam kciuki i życzę wszystkiego dobrego! Osoba złożyła w grudniu 2007 wniosek o zaliczkę alimentacyjną (spełnia ustawowe wymogi co do bezskuteczności egzekucji).Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:Wniosek o rozłożenie długu alimentacyjnego na raty jest w tej sytuacji niecelowy. 1 strona wyników dla zapytania jak napi…


Czytaj więcej

Wniosek o opiekę nad dzieckiem do lat 14 wzór 2018

Jaki jest wymiar zwolnienia w 2018 roku?. rodzicom przysługuje dodatkowe 14 dni, które może być wykorzystane do 25 marca 2020, kiedy to placówki oświatowe mają wznowić działalność.. Sprawdź, jak wygląda wzór wniosku o opiekę na dziecko.Jeśli ubezpieczony otrzyma w roku kalendarzowym zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadkach określonych w ustawie, za okres dłuższy niż 30 dni, a następnie wystąpi o wypłatę zasiłk…


Czytaj więcej

Jak napisać pismo wyjaśniające do sądu

Z reguły czynny żal składany powinien być w formie pisemnej.Jak doręczyć pismo do sądu. Udostępnij.Jak napisać i jak uzasadnić czynny żal w US? Mam zrobić korektę PIT-u i napisać pismo wyjaśniające. 0 strona wyników dla zapytania bezpłatne wzory pism do sąduW przypadku postępowania karnego ustawa nie przewiduje wymogu oznaczenia pisma, lecz dobrym zwyczajem jest je oznaczyć - czy jest to np. wniosek dowodowy czy też inne pismo. Poniżej zamieściliśmy wzory formularzy urzędowych, które obowiązują…


Czytaj więcej

Przykładowy wniosek o rozwód

Polskie prawo nie przewiduje możliwości złożenia wspólnego wniosku.- PRZYKŁADOWY POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE-. Według statystyk w Polsce żyje około 92,2% osób wyznania rzymskokatolickiego. Separacja - na czym polega, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie. Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór PDF przygotowany przez Adwokat Monika Piech-Balicka Łódź. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron KamilemPozostając w nadziei, że nie każdemu rozwodowi musi t…


Czytaj więcej

Podanie do pracy wzór pracownik fizyczny

Strona główna Aktualności Porady prawne Akty prawne Orzecznictwo Bazy teleadresowe Wzory dokumentów Encyklopedia Prawa Forum prawne Grupa pl.soc.prawo Archiwum. Chętni mogą złożyć cv osobiście lub za www podania o prace pl.Wzór podania o pracę Pracownik Produkcji Wzór podania o pracę dla Pracownika Produkcji został opracowany w klasycznej wersji graficznej, do samodzielnej edycji min. Podanie o pracę sygnalizuje chęć podjęcia zatrudnienia - to nie tylko odpowiedź na ogłoszenie pracodawcy, lecz …


Czytaj więcej

Prośba o opuszczenie lokalu mieszkalnego

Nie można w tym przypadku mówić również o przepisaniu mieszkania.Przykładowe podanie o najem lokalu użytkowego, garażu, lub miejsca postojowego.. Poniżej wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego do pobrania w plikach .doc i .pdf.Osoby doświadczające przemocy domowej ze strony innej osoby wspólnie zajmującej mieszkanie mogą ubiegać się o eksmisję sprawcy rozumianą jako nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu.. Są dwa tryby postępowania przy staraniu się o eksmisję i zależą od sytuacji osoby pokrzywdzon…


Czytaj więcej