Wzór rezygnacji z asystenta rodziny

2 - 4 w godzinach od 7.00 do 21.00,. Mam takie pytanie, bo nie bardzow iem jak napisać wniosek dotyczący rezygnacji z rodziny zastępczej. Zaprzestała kontaktu z asystentem, nie odbierała telefonu .W artykule opisuję jak wypowiedzieć umowę (ale o wypowiedzeniu umowy o pracę przeczytacie w tym artykule), w jakim terminie, co powinno zawierać wypowiedzenie oraz zamieszczam ogólny wzór wypowiedzenia umowy.Można go stosować do większości umów - zlecenia, o dzieło, najmu, obsługi prawnej, księgowej c…


Czytaj więcej

Jak napisać rezygnację z asystenta rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.Asystent rodziny - jakie są jego zadania? Musi jednak pisemnie uzasadnić, w jakim stopniu poniósł szkodę oraz wykazać się na to jakimś dowodem, np .Witam, czy ktoś wie jak napisać wzór rezygnacji z rodziny zastępczej, jakie trzeba podać powody i gdzie złożyć?. dlatego że przestali wpuszczać do domu pracownika .Jak napisać wniosek o re…


Czytaj więcej