Wzór zaświadczenia eu/ewr

Zaświadczenie o stanie rodzinnym (Famielienstandbescheinigung) 3. Co zrobić, aby jednak uzyskać to zaświadczenie z urzędu skarbowego?Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego rodzaj dochodów rodzaj dochodów Andere Einkünfte z.B. Po raz pierwszy szukam pomocy , niestety moja skromna wiedza jest niewystarczająca. deklaracje, umowy i wzory pism, które wypełnisz online. Nazwa i adres zagranicznego urzędu skarbowego Niniejszym…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt