Jak napisać skargę do urzędu lotnictwa cywilnego

Skargę w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, uważa się w zależności od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo żądania uchylenia lub zmiany decyzji z urzędu. Wniosek o odszkodowanie składamy w pierwszej kolejności u przewoźnika. Zachęcamy do kontaktu drogą mailową ([email protected]) lub skorzystania z infolinii pod numerem 222 692 600.Poszkodowany pasażer linii lotniczych będzie mógł wnieść skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilneg…


Czytaj więcej