Wzór wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

obowiązujący od dnia 02.01.2018 r.5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),. Imię 3.To wszystko to zostało tylko nagłośnione bo mimo złożenia prze zemnie wniosku o wydanie nowej legitymacji otrzymałem już po raz drugi powiadomienie że rząd cały czas szuka wykonawcy nowego druku. kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub Wyroku Sądu.Legitymacja wydawana jest na podsta…


Czytaj więcej

Wniosek o niepełnosprawność wzór

Pobierz aktualny wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na okres 2018/2019.Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji: 1) 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. * to jest przykładowy wzór uzasadnienia; zamiast tego lub w uzupełnieniu można opisać inne okoliczności, które wynikają z treści dokumentów załączonych do wniosku. Pr…


Czytaj więcej