Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę przykład

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą. Plik doc. Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej / zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. 18 a - występując o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Od 28 stycznia 2014r. Odznaką Medalu za Długoletnią Służbę jest okrągły medal o średnicy 35 mm, w pierwszym stopniu złocony i oksydowany…


Czytaj więcej

Przykładowe uzasadnienie wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę

Medal Srebrny za Wieloletnią Służbę jest nagrodą za wzorową pracę.wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę .. Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.. że we wniosku i uzasadnieniu przygotowanym przez Zenona Krawczyka z SLD przytoczono wiele aspektów życia Grzecznarowskiego, które pokazują .III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 10 latach pracy zawodowej.. Agata Piszko Prawnik, wieloletni kierownik wydziału oświaty w jst .. W…


Czytaj więcej