Jak napisać wniosek do zus o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego

Dowiedz się! O tym przeczytasz w artykule.Ubezpieczona będąca osobą wykonującą prace na podstawie umowy zlecenia w dniu 1 stycznia 2016 r. urodziła dziecko i wystąpiła do oddziału ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego od 1 stycznia do 19 maja 2016 r. w wysokości 100% podstawy wymiaru.Wyrównanie kwoty zasiłku macierzyńskiego - napisał w ZUS i Płace: Czy ktoś wie jak to wykonać w Płatniku? Konieczne jest jednak złożenie oświadczenia, z ilu ty…


Czytaj więcej