Wzór wniosek o zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby

że spadek przypadający mi na podstawie ustawy po zmarłej w dniu 10 maja 2011 roku w Tłuszczu Janinie Kowalskiej ostatnio zamieszkałej w Tłuszczu .Spadkobiercami są następujące osoby.. Dział spadku sąd przeprowadzi jedynie wówczas, jeśli zostało stwierdzone nabycia spadku po Pani zmarłym ojcu.wniosek o zrzeczenie się swojej części spadku po ojcu.. Bo zrzec się spadku (jako spadkobierca ustawowy)możesz tylko… za życia spadkodawcy!. iż spadek przypadnie jednemu ze spadkobierców bez spłaty na rzecz…


Czytaj więcej