Wzor pisma do wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu

Jedną z nich jest sprzedaż alkoholu w lokalu.Kwestię tą reguluje ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz przepisy gminne.. [WZÓR] Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz kosztów części wspólnej nieruchomości za rok 20xx i udzielenia absolutorium zarządowi / zarządcy* nieruchomości.. Sprzedaż alkoholu w ramach sklepu czy kawiarni umiejscowionej we własnym …


Czytaj więcej