Skarga na bezczynność organu informacja publiczna wzór

Sąd rozpatruje skargę na decyzję i albo tę decyzję uchyla, albo .Oznacza to że każdy, któremu w terminie nie została udostępniona informacja publiczna może wnieść skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pytanie: Starosta nie przesłał mi informacji publicznej ani nie wydał decyzji odmownej. Bezczynność będzie zatem brakiem działania ze strony organu administracji, jak i .Jak rozwiązać spór z urzędemSkarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez …


Czytaj więcej

Wzór pisma informacja o zmianie ceny

Informacja o zawiązaniu spółki Informacja o zmianie składu osobowego spółki Urząd Skarbowy - prośby. różne pisma Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania Odpowiedź na upomnienieKażdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie. Komunikat Prezesa URE (nr 107/2019) w sprawie obowiązku poddania się w 2020 roku, certy…


Czytaj więcej

Skarga na bezczynność informacja publiczna wzór

Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2015 r. (sygn.Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich. Możesz złożyć skargę na urząd do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w następujących sytuacjach: urząd stwierdził, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej. Nadawca pisze skargę, gdy chce interweniować w konkretnej sprawie, powiadomić o zdarzeniu uznanym przez niego za krzywdzące i oczekuje interwencji adresata.Natomiast wniesienie przez Marka Kowalskiego skargi na bez…


Czytaj więcej

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego wzór wypełnienia

1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Przy wypełnianiu obu załączników należy zwrócić uwagę na: wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk (w szczególności nr PESEL),Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do w/w osób jest Rektor. Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - W…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt