Wzór wniosku o kontynuowanie stażu na nauczyciela mianowanego

9g ust. Jest to także ostateczny dopuszczalny z punktu widzenia awansu zawodowego termin zatrudnienia nauczyciela w szkole. Zwracam się z prośbą o umożliwienie kontynuacji procedury ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i przydzielenie opiekuna stażu. Portal z tym, czego potrzebujesz. Czy nauczyciel kontynuuje staż z dniem zatrudnienia czy od dnia dostarczenia oceny dorobku zawodowego?Jednak 7 września 2009 r. zostałam zatrudniona w innej szkole w wymiarze 8/18. 20.09.2017 r.…


Czytaj więcej