Wzory deklaracji na podatek rolny

Biznes mówi. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1 Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r.Nowe wzory deklaracji podatkowych obowiązują od 01.01.2017r. 11.04.2019 Podatki 2019: Nowa deklaracja na podatek leśny już od lipcaUchwały podatkowe na 2020 r. Wzory ogólnopolskich deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.…


Czytaj więcej

Wzór deklaracji na podatek rolny

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie rozporządzenia określono łącznie 7 nowych formularzy. W pierwszej części, w rozdziale I, omówiono przepisy prawa wprowadzające zmiany w zakresie wzorów informacji i deklaracji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wskazano istotę obowiązujących zmian.Wzory deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśny…


Czytaj więcej

Jednolite wzory deklaracji na podatek rolny 2019

Urząd Gminy Jabłonna informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określone przez Ministra Finansów. nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Nowe formularze ogłoszone przez Ministerstwo Finansów należy stosować do spraw, w któryc…


Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji na podatek rolny

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.Jednolite wzory formularzy w podatku rolnym od 1 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów przygotowało wzór informacji o gruntach (IR-1) oraz wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1). Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formular…


Czytaj więcej