Zażalenie na opinię biegłego sądowego wzór

Pomocy.skoro była sporządzona opinia przez biegłego sądowego to z pewnością w końcu otrzyma Pani odpis owej opinii z wezwaniem Sądu do ustosunkowania się.. Większa część sądów przyjmuj, iż to postanowienie jest zaskarżalne.. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2008 r. II AKz 716/2008 .. Taka opinia powinna zostać poprawiona lub powinien zostać powołany inny biegły.Biegły sądowy ma prawo do wynagrodzenia za sporządzenie opinii w postępowaniu, w którym bierze udział.. Czy opin…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt