Oświadczenie o zrzeczenie się roszczenia wzór

Zasadą jest, że zarówno cofnięcie pozwu jak i zrzeczenie się roszczenia wiąże sąd, ponieważ podstawowym uprawnieniem powoda jest możliwość dysponowania procesem i decydowania o tym czy chce go dalej prowadzić czy nie. Na złożenie takiego oświadczenia spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania.Jedyną instytucją pozwalającą na uniknięcie dziedziczenia stanie się odrzucenie spadku. Kategoria: Dokumenty Tagi: długi,. w którym spadkobierca dowiedział się o…


Czytaj więcej