Deklaracja zus zua wzór

Jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo i musisz.Podstawowe zasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jeżeli jest to pierwotna deklaracja to zawsze wpisujemy „01", ewentualne korekty oznaczone będą kolejnymi numerami. Mały ZUS plus rozszerza formułę o możliwość obliczania ulgi na podstawie dochodu i zwiększa kwotę przychodu, jaką może osiągnąć przedsiębiorca, aby załapać się na ulgę. Szczegóły w poniższym artykule. Mały ZUS styczeń 2020 Przepisy wprowadzające mały ZUS plus w…


Czytaj więcej